Deptuchowa, E. i Frodyma, M. (2018) „Glosowane rozariusze łacińskie jako źródło w badaniach nad średniowieczną polszczyzną”, Język Polski, 98(3), s. 84–96. doi: 10.31286/JP.98.3.7.