Sękowska, E. (2018) „Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, monografia zbiorowa pod red. R. Dębskiego i W.T. Miodunki”, Język Polski, 98(2), s. 135–138. doi: 10.31286/JP.98.2.9.