Gębal, P. E. (2018) „Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950–2015. Uwagi na marginesie Glottodydaktyki polonistycznej. W.T. Miodunki”, Język Polski, 98(2), s. 123–134. doi: 10.31286/JP.98.2.8.