Stasieczek-Górna, M. (2018) „Badania szyku wyrazów w językoznawstwie i glottodydaktyce polonistycznej”, Język Polski, 98(2), s. 96–104. doi: 10.31286/JP.98.2.6.