Prizel-Kania, A. (2018) „Wpływ badań tekstów mówionych na dobór materiałów do egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego – bilans dziesięciolecia”, Język Polski, 98(2), s. 81–95. doi: 10.31286/JP.98.2.5.