Banach, M. (2018) „Rozumienie tekstu pisanego przez zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego”, Język Polski, 98(2), s. 61–80. doi: 10.31286/JP.98.2.4.