Seretny, A. (2018) „Badania leksykalne w (glotto)dydaktyce polonistycznej”, Język Polski, 98(2), s. 42–60. doi: 10.31286/JP.98.2.3.