Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2019) „Określenia dni tygodnia w nazwach miejscowych Polski: historia, pochodzenie, zmiany”, Język Polski, 99(4), s. 16–29. doi: 10.31286/JP.99.4.2.