Czerepowicka, M. (2019) „Michał Woźniak, Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego”, Język Polski, 99(3), s. 136–140. doi: 10.31286/JP.99.3.14.