Szpyra-Kozłowska, J. (2019) „Premiera, premierka czy pani premier? Nowe nazwy żeńskie i ograniczenia w ich tworzeniu w świetle badania ankietowego”, Język Polski, 99(2), s. 22–40. doi: 10.31286/JP.99.2.2.