Przepiórkowski, A., Pater, J. i Pastwa, M. (2021) „O dystrybucji synonimicznych przyimków i operatorów adnumeratywnych”, Język Polski, (1), s. 5–21. doi: 10.31286/JP.101.1.1.