Żmigrodzki, P. (2019) „Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa (7 I 1936 – 11 XII 2018)”, Język Polski, 99(1), s. 102–106. doi: 10.31286/JP.99.1.9.