Król, M., Derwojedowa, M., Górski, R. L., Gruszczyński, W., Opaliński, K., Potoniec, P., Woliński, M., Kieraś, W. i Eder, M. (2019) „Narodowy Korpus Diachroniczny Polszczyzny. Projekt”, Język Polski, 99(1), s. 92–101. doi: 10.31286/JP.99.1.8.