Święcicka, M. (2019) „Bułgaria i Bułgar jako kategoria badań językowo-kulturowych”, Język Polski, 99(1), s. 38–51. doi: 10.31286/JP.99.1.4.