Michalik, M., Czaplewska, E., Solak, A. i Szkotak, A. (2019) „Tempo artykulacji i tempo mówienia w dwujęzyczności równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie wypowiedzi tworzonych przez dzieci flamandzko-polskojęzyczne)”, Język Polski, 99(1), s. 26–37. doi: 10.31286/JP.99.1.3.