Szerszunowicz, J. (2020) „Parametry opisu realizacji modelu frazeologicznego na przykładzie związków utworzonych według schematu ANIOŁ nie NNOM PERS”, Język Polski, (1), s. 92–106. doi: 10.31286/JP.100.1.7.