Puda-Blokesz, M. (2020) „Odwołania mitologiczne w polskiej chrematonimii funeralnej – rekonesans”, Język Polski, (1), s. 78–91. doi: 10.31286/JP.100.1.6.