Labijak, A. (2020) „Językowe aspekty zawierania umów, czyli o swobodzie kontraktowania w świetle teorii językoznawczych”, Język Polski, (1), s. 68–77. doi: 10.31286/JP.100.1.5.