Wołk, M. (2020) „Polisemia czy pozory polisemii? Między znaczeniem a użyciem wyrażenia”, Język Polski, (1), s. 57–67. doi: 10.31286/JP.100.1.4.