Przęczek-Kisielak, S. (2020) „O czystość mowy polskiej? Dyskusje o zapożyczeniach na łamach «Języka Polskiego» w latach 1913–1939”, Język Polski, (1), s. 24–46. doi: 10.31286/JP.100.1.2.