Woliński, M., Wróblewska, A., Marciniak, M., Krasnowska-Kieraś, K. i Eźlakowski, W. (2023) „O konstrukcji ___, ale nie___ i podobnych w języku polskim”, Język Polski. doi: 10.31286/JP.00223.