Rak, M. (2022) „Dwie uwagi do recenzji książki Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Kraków 2021, s. 266”, Język Polski, (3), s. 154–155. doi: 10.31286/JP.00219.