Cychnerska, A. i Kubicka, E. (2022) „Prozodia w polskiej refleksji glottodydaktycznej”, Język Polski, (2), s. 64–76. doi: 10.31286/JP.01017.