Kosek, I. (2022) „Rodzaj męskożywotny a typ paradygmatu. O tendencjach rozwojowych we współczesnej deklinacji polskiej (na przykładzie anglicyzmów)”, Język Polski, (1), s. 57–69. doi: 10.31286/JP.01004.