Bobrowski, J. (2022) „Nazwy istot nadprzyrodzonych we współczesnej polszczyźnie ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa słowiańskiego (na materiale Wielkiego słownika języka polskiego PAN)”, Język Polski, 102(4), s. 93–108. doi: 10.31286/JP.00138.