Osiewicz, M. (2023) „Oznaczanie fonemów v i v́ w Szczycie dusznym z modlitewnika Olbrachta Gasztołda (1528)”, Język Polski, 103(2), s. 26–39. doi: 10.31286/JP.00136.