Bańko, M. (2022) „Konszabelant: osobliwy transfer językowy”, Język Polski, 102(4), s. 55–65. doi: 10.31286/JP.00131.