Konczewska, K. (2022) „Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka”, Język Polski, (2), s. 122–128. doi: 10.31286/JP.00130.