Zawada, S. (2022) „Koordynacja leksykalno-semantyczna w historii języka polskiego – wstępne badania korpusowe”, Język Polski, 102(4), s. 21–36. doi: 10.31286/JP.00127.