Cierpich-Kozieł, A. (2022) „O patocelebrytach i patointeligencji, czyli o nowych złożeniach z (produktywnym) członem pato-”, Język Polski. doi: 10.31286/JP.00123.