Galewska, K. (2021) „Jak czasownik chajzerować wszedł do polszczyzny? O werbalnych derywatach odantroponimicznych i najnowszych tendencjach w zakresie apelatywizacji nazw własnych”, Język Polski, (4), s. 100–111. doi: 10.31286/JP.101.4.8.