Siuciak, M. i Liberek, J. (2021) „Przemiany form dopełniacza liczby mnogiej rzeczowników męskich miękkotematowych w ciągu XX wieku (wstępne badania korpusowe)”, Język Polski, (4), s. 45–59. doi: 10.31286/JP.101.4.4.