Batko-Tokarz, B. (2021) „Bożena Sieradzka-Baziur, Onomazjologiczny słownik online. Metodologia, zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie Słownika pojęciowego języka staropolskiego”, Język Polski, (3), s. 132–136. doi: 10.31286/JP.101.3.12.