Wojciechowska, Anna. 2012. „Wybrane Regionalizmy Krakowskie W Mowie mieszkańców Zawiercia”. Język Polski 92 (2):132-41. https://doi.org/10.31286/JP.92.2.6.