Sieradzka-Baziur, Bożena. 2012. „O Projekcie Słownika pojęciowego języka Staropolskiego W kontekście Prac dotyczących Najdawniejszego słownictwa”. Język Polski 92 (2):81-91. https://doi.org/10.31286/JP.92.2.1.