Wiatrowski, Przemysław. 2013. „«Obelgę odwołuję. » — O Pewnym Typie ogłoszeń Drobnych W Przewodniku Katolickim Z Lat 30. XX Wieku”. Język Polski 93 (4):261-73. https://doi.org/10.31286/JP.93.4.2.