Dermanowski, Kiriłł. 2014. „V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowo Z Perspektywy językoznawcy I tłumacza. Polszczyzna W Tekstach przekładu”. Język Polski 94 (4):382-83. https://doi.org/10.31286/JP.94.4.14.