P.Ż. 2014. „Medal Zasłużony Dla Polszczyzny W ręce Prof. Jana Miodka”. Język Polski 94 (2):180. https://doi.org/10.31286/JP.94.2.14.