Bobrowski, Jakub. 2015. „Badania Nad językiem Pisarzy W Polsce Po 1989 Roku — Zarys Problematyki”. Język Polski 2015 (1-2):145-53. https://doi.org/10.31286/JP.95.1-2.14.