Bobrowski, Jakub. 2023. „Sprawozdanie Merytoryczne Z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego W 2022 Roku”. Język Polski 103 (2):139-46. https://doi.org/10.31286/JP.00607.