Zarząd Główny Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, i Komitet redakcyjny „Języka Polskiego”. 2017. „Prof. Dr Hab. Walery Pisarek (31 V 1931 – 5 XI 2017)”. Język Polski 97 (4). https://doi.org/10.31286/JP.97.4.15.