Zarębski, Rafał. 2017. „Trwałość i/A stabilność Nazewnictwa Biblijnego (z Badań Nad Toponimią Nowego Testamentu Szarffenberga Z 1556 Roku)”. Język Polski 97 (4):38-48. https://doi.org/10.31286/JP.97.4.5.