Żmigrodzki, Piotr. 2018. „VII Konferencja Z Cyklu Glosa Do Leksykografii: Leksykografia W różnych Kontekstach, Warszawa, 24–25 września 2018 Roku”. Język Polski 98 (4):116-20. https://doi.org/10.31286/JP.98.4.12.