Deptuchowa, Ewa, i Mariusz Frodyma. 2018. „Glosowane Rozariusze łacińskie Jako źródło W Badaniach Nad średniowieczną Polszczyzną”. Język Polski 98 (3):84-96. https://doi.org/10.31286/JP.98.3.7.