Sękowska, Elżbieta. 2018. „Bilingwizm Polsko-Obcy dziś. Od Teorii I Metodologii Badań Do studiów przypadków, Monografia Zbiorowa Pod Red. R. Dębskiego I W.T. Miodunki”. Język Polski 98 (2):135-38. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.9.