Gębal, Przemysław E. 2018. „Rozwój Teorii I Praktyki Nauczania języka Polskiego Jako Obcego I Drugiego W Latach 1950–2015. Uwagi Na Marginesie Glottodydaktyki polonistycznej. W.T. Miodunki”. Język Polski 98 (2):123-34. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.8.