Stasieczek-Górna, Magdalena. 2018. „Badania Szyku wyrazów W językoznawstwie I Glottodydaktyce Polonistycznej”. Język Polski 98 (2):96-104. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.6.