Prizel-Kania, Adriana. 2018. „Wpływ Badań tekstów mówionych Na dobór materiałów Do egzaminów Certyfikatowych Z języka Polskiego Jako Obcego – Bilans dziesięciolecia”. Język Polski 98 (2):81-95. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.5.