Banach, Małgorzata. 2018. „Rozumienie Tekstu Pisanego Przez zdających Egzamin Certyfikatowy Z języka Polskiego Jako Obcego”. Język Polski 98 (2):61-80. https://doi.org/10.31286/JP.98.2.4.