Rutkiewicz-Hanczewska, Małgorzata. 2019. „Określenia Dni Tygodnia W Nazwach Miejscowych Polski: Historia, Pochodzenie, Zmiany”. Język Polski 99 (4):16-29. https://doi.org/10.31286/JP.99.4.2.